C O R    S M I T   H I S T O R I C U S


Ondernemers en Geleerden

Men vond het terecht een reden tot een feestje: in 2003 was het 225 jaar geleden dat in Leiden een afdeling (Departement) werd opgericht van Oeconomische Tak van de Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen. Die Oeconomische Tak bestaat nu als Nederlandse Maatschappij van Nijverheid en Handel en haar Leidse Departement is nog steeds actief. Men wilde en wil nog steeds industrie en handel bevorderen, vooral door deze te voorzien van de nieuwste inzichten uit wetenschap en onderwijs. Voor universiteitsstad Leiden, waar de klassieke fabrieksnijverheid plaatsmaakte voor moderne kennisindustrie en high-tech-bedrijven nog steeds bijzonder actueel.

Het Departement wilde echter geen onpersoonlijke organisatiegeschiedenis. In plaats daarvan werd de geschiedenis van het Departement opgehangen aan een negental biografische schetsen van geleerden en ondernemers die een belangrijke rol in de organisatie en de stad - en soms ver daarbuiten - hebben gespeeld.

Behandeld worden:

Het boek werd door het Departement in eigen beheer uitgegeven. Het bevat veel origineel fotomateriaal en is prachtig vormgegeven door Coördesign.